Projeler

TÜRK AKIMI-2 Kamulaştırma Projesi

Türk Akım Gaz Boru Hatı Projesi kapsamında, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki köy ve/veya mahallelerde projede yer alan sabit tesisler ve boru hatlarına isabet eden parseller ile projenin hizmetine ihtiyaç duyunlan kompresör istasyonları, pig istasyonları, take-off vanaları, ulaşım yolları, su isale hatları, enerji nakil hatları, röle istasyonları, katotik koruma hatları, anot yatakları, kamp sahaları vb tesisler için lüzumlu olan özel mülkiyete konu taşınmazları kamulaştırma işi

Durumu: Tamamlandı
Onay: BOTAŞ
İşveren: TÜMAŞ
Başlangıç Yılı: 2018