Hizmetler
Image
RAYLI SİSTEM PROJELERİ

  • Harita alımı
  • Zemin Araştırmaları (Sondaj, Jeofizik ve Laboratuvar Çalışmaları)
  • Altyapı ve Üstyapı Güzergah Projeleri
  • Gar ve İstasyon Yapıları ile Diğer Tamamlayıcı Tesislerin Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik ve Peyzaj Uygulama Projeleri
  • Geoteknik ve Jeoteknik Çalışmalar/Raporlamalar
  • Sanat Yapıları Uygulama Projeleri
  • Hatlara Dair Elektrifikasyon Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Projeleri
  • Hatlara Dair Fizibilite Raporları
  • Hız ve İşletme Simülasyonları

Teklif İsteyin